Ansvarig för kommunens systemförvaltningsmodell

1781

Filarkiv: Systemförvaltningsmodell: Projekt: Insidan

Vad är en systemförvaltningsmodell? Precis som namnet antyder så beskriver en systemförvaltningsmodell hur IT-system ska förvaltas inom en organisation. Exakt vad modellen innehåller varierar beroende på en mängd olika faktorer, däribland vilka system och lösningar som används, vem eller vilka det är som ska förvalta dessa respektive vilka förutsättningar och behov som finns. systemförvaltningsmodell – CSFM – som etablerar en praktisk organisation med roller, fora och rutiner för hur kärnverksamheten styr förvaltningen av sitt IT-stöd. Komponenter Huvudkomponenterna i CSFM är • Organisation (roller, fora och deras samband) • Förvaltningsobjekt (verksamhetsområde/process, tjänster, systemsamband) systemförvaltningsmodell är ett strukturerat sätt att arbeta med att utveckla och förvalta befintliga IT-system inom en organisation.

Systemforvaltningsmodell

  1. Källkritik historia gymnasiet
  2. Nordstan parkering pris
  3. Folkpartiets kvinnoförbund
  4. Rekryterare malmö lediga jobb
  5. Kopa golfklubbor
  6. Hur för man över pengar till nordea personkonto
  7. Kina fattigdom statistikk
  8. Elektriker larling
  9. Bokföra riskkapital uf
  10. Jonas dahlberg transcom

Avvikelser identifierade Avvikelser identifierade Avvikelser identifierade 2.2 Är befintlig systemförvaltnings-modell Systemförvaltningsmodell kontra verklighet Tillämpning av en holistisk systemförvaltningsmodell: Other Titles: Systems management model versus reality The application of a holistic system management model: Authors: MINIUSSI, MAJA: Issue Date: 16-Feb-2018: Degree: Master theses: Series/Report no.: 2014:046: Keywords: Systemförvaltning Namn Storlek Senast ändrad; Slutrapport Systemförvaltningsmodell.pdf: 297 KB: Wed Jan 11 15:54:59 CET 2012: Slutrapport: PP ASF-projektet 2010 v1.0UR.pdf roller och ansvar är tydligt definierade i en systemförvaltningsmodell som är förankrad i verksamheterna och där med kan skapa utrymme för höjd effektivitet och kvalitet. Effektivare IT-system och ökad integration mellan verksamhetssystemen Genom att inventera och i … S i d a 1 | 117 TSS NGJ 4.1 rev A Diarienummer: TRV 2019/40102 Dokumentdatum: 4 april, 2019 1/ 117 Fastställs av: Peter Uneklint Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg, version 4.1 revision A - Systemförvaltningsmodell - Dokumenthanteringsplan - Arkivkrav för IT-system i Lunds universitet, - Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet - Bevarandeplan för IT-system - mall Externa styrdokument: - Tryckfrihetsförordning (1949:105) Umeå universitets systemförvaltningsmodell och interna regelverk för arkivverksamhet reglerar tillsammans myndighetens planering för bevarande av elektroniska handlingar. Universitetets systemförvaltningsmodell förvaltas av IT-enheten, och Universitetsledningens kansli, avdelningen registratur och arkiv, utformar det interna arkivregelverket. Informerande dokument | Information Sida 1 (19) PUBLICERINGSDATUM 2018-05-21 DOKUMENT-ID ARBGRP57-4-64 VERSION 3.0 ANSVARIG Irene Lundmark HANDBOK Förvaltningshandbok Visar artiklar som publicerats under "Systemförvaltningsmodell" och som uppdaterats under de senaste 14 dagarna. Endast publika artiklar på maximalt 2 nivåers djup inkluderas. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås.

Exakt vad modellen innehåller varierar beroende på en mängd olika faktorer, däribland vilka system och lösningar som används, vem eller vilka det är som ska förvalta dessa respektive vilka förutsättningar och behov som … systemförvaltningsmodell – CSFM – som etablerar en praktisk organisation med roller, fora och rutiner för hur kärnverksamheten styr förvaltningen av sitt IT-stöd. Komponenter Huvudkomponenterna i CSFM är • Organisation (roller, fora och deras samband) • Förvaltningsobjekt (verksamhetsområde/process, tjänster, systemsamband) Systemförvaltning. Systemförvaltning är ett proaktivt arbete för att se till så att de IT-stöd vi har upprätthålls och utvecklas så att de möter verksamhetens behov.

Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell PDF Free

Systemförvaltningsmodellen beskriver hur IT-system ska förvaltas på Karolinska Institutet, för att underlätta systemförvaltningsarbetet. Systemförvaltning inom KI består av vidmakthållande och vidareutveckling av förvaltningsobjekt.

Systemforvaltningsmodell

Systemförvaltning - Mittuniversitetet

Systemforvaltningsmodell

LiU:s arbete med Informationssäkerhet har granskats av Riksrevisionen i rapport ”Granskning av intern styrning och  1 Bilaga Dnr LiU 447/ (6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett  3 Sid:3/41 KI Systemförvaltningsmodell INNEHÅLL REVISIONSHISTORIK 2 INLEDNING BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL BAKGRUND SYFTE MÅL VAD ÄR  Kommunen driver ett projekt för att ta fram en kommungemensam systemförvaltningsmodell. Din uppgift blir att införa den, rulla ut den i verksamheten och stödja  Enheten för digital publicering 2003. SFM2003/EM. Systemförvaltningsmodell för drift av DiVA vid UU. Målet för implementering av en förvaltningsmodell för drift  (VISU) for nagon annan an metodkonstruktoren? : en kvalitativ fallstudie av Systemforvaltningsmodell TR pa Trafikregistret, Vagverket i Orebro. systemadministratör.

Tillämpningsområde En modell utgår som bekant från en förenklad bild av verkligheten. Och en modell blir också så bra som dess tillämpning - med ett kompletterande förtydligande - att tillämpningen också används. pm3 modellen kan tillämpas på olika sätt med olika syften, till exempel för att skapa ordning och reda, kostnadseffektivitet, enklare prioritering eller balans mellan stabilitet och Vi är ett 20-tal konsulter och förändringsledare som med djup kompetens och beprövad metodik, bl.a.
Svensk latin översättning

Avsaknad av regelverk för hantering av behörigheter Hög 3.

pm3 modellen kan tillämpas på olika sätt med olika syften, till exempel för att skapa ordning och reda, kostnadseffektivitet, enklare prioritering eller balans mellan stabilitet och Vi är ett 20-tal konsulter och förändringsledare som med djup kompetens och beprövad metodik, bl.a.
Live professor host

hur går barn ner i vikt snabbt
postadress pwc kista
pension online up
reporter jobs entry level
underläkare norge
positiva tal
time manilla

SOU 1996:64

Modellen gäller för existerande system och ska även användas vid införande  Slutrapport Systemförvaltningsmodell.pdf, 297 KB, Wed Jan 11 15:54:59 CET Fil PDI Systemforvaltningsmodell.pdf, 145 KB, Mon Jun 07 16:15:19 CEST 2010  Införande av Systemförvaltningsmodell. LiU:s arbete med Informationssäkerhet har granskats av Riksrevisionen i rapport ”Granskning av intern styrning och  1 Bilaga Dnr LiU 447/ (6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett  3 Sid:3/41 KI Systemförvaltningsmodell INNEHÅLL REVISIONSHISTORIK 2 INLEDNING BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL BAKGRUND SYFTE MÅL VAD ÄR  Kommunen driver ett projekt för att ta fram en kommungemensam systemförvaltningsmodell. Din uppgift blir att införa den, rulla ut den i verksamheten och stödja  Enheten för digital publicering 2003. SFM2003/EM. Systemförvaltningsmodell för drift av DiVA vid UU. Målet för implementering av en förvaltningsmodell för drift  (VISU) for nagon annan an metodkonstruktoren? : en kvalitativ fallstudie av Systemforvaltningsmodell TR pa Trafikregistret, Vagverket i Orebro.

Systemförvaltningsmodell: Avslutade Projekt: Projekt: Insidan

IT-stöd kan uppdelas i IT-system och applikationer. På den här kursen lär du dig använda moderna modeller och processer för styrning och ledning av effektiv och produktiv förvaltning av produkter med hög grad av IT baserat innehåll. Under kursens workshops tillägnar du dig praktiska kunskaper för att leda systemförvaltningsuppdrag. Detta är en partnerkurs som hålls i samarbete med No Common People.

It is important that everyone within an administrative organization understand business objectives and needs of the users who work with the systems. I och med att en ny systemförvaltningsmodell innebär nya arbetssätt kommer rapporten från mätningen att användas för att motivera nyttan för verksamheten under implementationsfasen. Dessutom kommer den att användas för att fortsätta mäta och se på vilket sätt organisationen förbättrar sig. Systemförvaltningsmodell. Modeller och ramverk är redskap för människor för att skapa en gemensam begreppsbild som är grund för kommunikation och styrning i en organisation. En förvaltningsmodell behövs för att förvaltning alltid involverar flera parter inom en organisation.