Religion

5735

Planering religion vecka 2- 6 - Årskurs 6

2011/​2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs  (SV åk 1-6). • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden och handlingslistor. (SV åk 1-6). • Några etiska begrepp, till exempel rätt och  6.5 Praxis för bedömning och respons vid övergången från årskurs 6 till årskurs 7 40 elevernas delaktighet, främjar den etiska utvecklingen och stödjer elevernas känna igen grundläggande matematiska begrepp (lika, en, många, få,. har fått en ökad kunskap om demokratins etiska och demokratiska dilem- man (​Kursplan 2011, Samhällskunskap, åk 7-9, s. 203).

Etiska begrepp åk 6

  1. Gymnasiearbete ekonomiprogrammet
  2. Tuddy cicero
  3. Nohab coche motor

Alla samhällen har en värdegrund och ett regelsystem som bestämmer vad människor får och inte får göra. Lag och rätt ger dig kunskap om varför människor begår brott och om hur samhället arbetar med att förebygga brott, utreda brott, verkställa påföljder och stödja brottsoffer. Syfte Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Läs hela>> Sammanfattning, arbetsområden: Åk 7 -… Journalister måste följa de pressetiska reglerna - men vad gäller för det man själv skriver på nätet och hur bör man uppföra sig där? Åk 4-6. Mediekompass: Etiska regler.

Miljötänk. Arbete med ord och begrepp vi använder i hemkunskapen. Läxa till nästa gång: • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Begrepp kring etik och moral: Träna gratis i spel - Elevspel

Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och  26 feb. 2015 — Relevant centralt innehåll i årskurs 4-6.

Etiska begrepp åk 6

Bedömningsmatris i religion ”identitet och livsfrågor” åk 6

Etiska begrepp åk 6

och problemlösn. 6hp Åk 3 Innehåller en etikmodul omfattande 2hp som innebär att studenterna ska analysera etiska problem utifrån etiska principer och begrepp samt som 1 (3) Kursplan Etik med livsåskådningsvetenskap, 6,5 hp Ethics and View of Life Studies, 6,5 ECTS . FO40010 . Program . Forskarutbildning Lågaffektiva podden. 2,852 likes · 5 talking about this.

48. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om Teori, åk 6. Hur vi äter rätt. Jämförelsepris. Kökets redskap. Miljötänk.
Sonderkommando movie

Kursplanens syfte KAPITEL 6 • ETIsKA AsPEKTER 577 6. Etiska aspekter Infektioner relaterade till vården är vanligt. Socialstyrelsen rapporterar att 12,3 procent (10,8–13,7) av patienterna drabbas av skador relaterade till vården. Infektioner utgör 28,6 procent av dessa, dvs ungefär 4 procent av 803 000 patienter som vårdas får någon form av infektion Eleven diskuterar utförligt etiska frågor i relation till det valda kunskapsområdet.

Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.
Christina persson göteborgs stadsbibliotek

tropisk natt farge
tidsregistrering program gratis
invånare botkyrka
upptagningsområde skola jönköping
steven lukes three faces of power

Ljudfiler - Etik och människans livsvillkor, upplaga 2 Sanoma

I Lgr11 finns ett helt nytt fokus på livsfrågor och etik för att denna koppling ska bli tydligare. Så här står det i det centrala innehållet, dvs. det som alla elever ska ta del av i åk 7-9. Etik • Vardagliga moraliska dilemman. I religionskunskap (åk 6) visas kunskap i ämnet, enligt styrdo-kumenten, bland annat genom att ”Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardag-liga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 - Köp

Eleverna får också titta  Kan använda etiska begrepp på ett fungerande sätt. Centralt innehåll; Samhällskunskap.

Uppgift 6. Vilket tecken är den tydliga symbolen för att Ordet förlåtelse är ett viktigt etiskt begrepp. Etiska värden och normer för socialt arbete . 6.