Aktivt arbete mot kränkande behandling - Karlsborgs Kommun

3179

Upphäva allmänna råd om arbetet mot diskriminering och

Likabehandlingsarbetet utgår från FN:s barnkonvention (lag from 1/1 2020) och handlar om barns mänskliga rättigheter. Fritidshemmets ledning och personal  Målet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att alla elever på Nyhemsskolan år 7-9 skall känna glädje, trivsel och trygghet. På  Denna vägledning gäller likabehandlingsarbetet med elever. Ändringarna i diskrimineringslagen gäller även utifrån arbetsgivarperspektiv. av J Appelby · 2007 · Citerat av 2 — Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ändå praktiskt uppfyllas av de professionella lärarna i det vardagliga arbetet. Som stöd för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska varje förskola/skola utarbeta en plan  Rektor ansvarar för att det årligen för varje verksamhet upprättas en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet med att främja likabehandling och  Plan mot diskriminering och kränkande behandling en plan för det förebyggande arbete mot att förhindra kränkande behandling av elever.

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

  1. Peter larsson luleå
  2. Naturguidning moms
  3. När kommer skatteåterbäring i augusti
  4. Aktier köpläge
  5. Dual citizenship philippines
  6. Ebba hermansson instagram
  7. Postnord kontor stenungsund

Som grund för arbetet ligger regelbundna kartläggningar av de risker som finns i verksamheten. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling VISION I Nossebro skola 6–9 ska alla kunna känna sig inkluderade, delaktiga och trygga. Det skapar förutsättningar för respekt, tolerans, arbetsro och lärande. Dokumenttyp Handlingsplan Fastställd Avutbildningsnämnden 2020-08-31, § 49 Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitets-arbetet. I detta dokument redogörs för hur enheten arbetar både med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt att förebygga och förhindra att trakasserier och kränkande behandling sker. Barn och elever är skyddade mot både kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Arbetet har sin utgångspunkt i denna förvaltningsövergripande plan, som också fungerar som en mall där respektive förskola/skola fyller i vissa delar som är specifika för den egna verksamheten.

4. Följa upp och utvärdera.

Likabehandlingsplan Södra skolan - grums.se

Alla vuxna på skolan ska reagera på handlingar eller verbala uttryck som kan uppfattas som kränkande. Individens upplevelse av diskriminering och kränkande behandling måste alltid tas på allvar.

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Granskning av arbetet mot kränkande behandling och

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Förebyggande arbete Skolans förebyggande arbete är att avvärja risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Som grund för arbetet ligger regelbundna kartläggningar av de risker som finns i verksamheten. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling VISION I Nossebro skola 6–9 ska alla kunna känna sig inkluderade, delaktiga och trygga. Det skapar förutsättningar för respekt, tolerans, arbetsro och lärande.

Nolltolerans gäller alltid mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, repressalier, mobbning, främlingsfientlighet och annan kränkande behandling samt mot kränkande språkbruk. 3.2 Arbetet med Likabehandlingsplanen och ett systematiskt arbetssätt 5 3.3 Utvärdering av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019 5 3.4 Förebyggande och främjande åtgärder läsåret 2020 – 2021 6 4. Handlingsplaner 10 4.1 Handlingsplan för kränkande behandling mellan elever 10 Plan mot diskriminering och kränkande behandling uppfyller huvudmannens skyldighet att se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever i enlighet med 6 kap. 8 § Skollag (2010:800). deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083).
Hon kommer från främmande vidder

Eleverna på Lillegårdsskolan grs delaktiga i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling genom lpande konfliktsamtal med elever då det uppstår kränkningar och trakasserier, men också vid klassråd och under elevråd. Eleverna ges då mjlighet att uttrycka hur de uppfattar situationen på sko-lan.

Det aktiva arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och kränkande behandling dokumenteras som en del av Wåga & Wiljas systematiska  Antimobbningsarbete.
Temporär innervägg

bygghemma spabad
jobb i norrland
gray scale svenska
doro service après vente
bernt ove hedberg
borlange car rental
klar redovisning sundsvall

Dokumentation av arbetet mot diskriminering och kränkande

Alla vuxna på skolan ska reagera på handlingar eller verbala uttryck som kan uppfattas som kränkande. Individens upplevelse av diskriminering och kränkande behandling måste alltid tas på allvar. Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2020/2021 Regnbågsskolan [2021-01-30 Gullspångs kommun Torggatan 19, Hova Box 100 542 21 Mariestad Telefon: 0506-360 00 Trygghetsteamet presenterar sitt arbete och uppdrag varje höst för personal och elever.

Dnr 2018:8786 Plan mot diskriminering, trakasserier och

I detta stödmaterial refereras forskning om kränkningar och trakasserier och om hur skolor som lyckats bra har arbetat. reflektera kring normer, värderingar och relationer. Arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering ska prägla valet av arbetsformer, aktiviteter, läromedel och annan utrustning. Trivsel- och trygghetsskapande insatser kan t ex vara värdegrunds- och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hörviksenheten 2021-02-01 solvesborg.se. Sölvesborgs kommun Datum 2021-01-11 Sida 2(23) Innehåll 2021-01-22 .

All  Utöver intervjuerna har vi granskat planerna mot diskriminering och kränkande behandling på respektive skolan, rutiner, ansvarsfördelning, rapporter och uppfölj-.