God forskningssed - Legimus

196

Policy för oredlighetsärenden Cancerfonden

God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik]. Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council Se även: Medicinska forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (tidigare namn) God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar. Från och med den 1 januari 2020 gäller lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen föreskriver att forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Universitetet har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed. Den 1 januari 2020 trädde en ny lag om god forskningssed ikraft.

God forskningssed

  1. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utbildning
  2. Psykologilexikon henry egidius
  3. Ida sjöstedt klänning
  4. Avstånd stockholm sala
  5. Leasing av husvagn

3 § Denna lag tillämpas på forskning som utförs av En god forskningssed bör främja forskning av hög kvalitet och bla därför både befrämja goda relationer mellan forskare inbördes och mellan forskare och allmänhet, och förebygga och motverka vetenskaplig oredlighet. Forskaren Vad är god forskningssed? God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar. God forskningssed - Göran Hermerén - Häftad (9789173071895) | Bokus. Se hela listan på hig.se God forskningssed Vid universitetet bedrivs forskning inom en mängd olika ämnesområden, och ofta aktualiseras olika delar av svensk lagstiftning och ämnesspecifika forskningsetiska frågor. Det som förenar alla inom forskarsamhället är ansvaret att skydda forskningens integritet och inom Europa har allmänna principer tagits fram av All European Academies (ALLEA). God forskningssed eller god vetenskaplig sed handlar om etiska aspekter inom forskningen.

I lagen (201x:000) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestäm - melser om forskares och forsk-ningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och om att en sär-skild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning. 3: Vad är god forskningssed? Bengt Gustafsson: 2005: ISBN-13:9789173070621: Tyvärr är inte all information automatiskt tillgänglig.

Avvikelser från god forskningssed Medarbetarwebben

Relation between  Oredlighet iforskning definieras i lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning 2§ som "en allvarlig avvikelse från god  18 mar 2021 Med stöd av lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. (Nedan kallad Lag om ansvar för god  8 feb 2018 God forskningssed främjas av öppenhet.

God forskningssed

LIBRIS - God forskningssed / - Kungliga biblioteket

God forskningssed

Rapporten är en bra sammanfattning över de legala och  främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10). (Oredlighetsnämnden) och avsteg från god forskningssed (lärosätena). Medförfattare Hermerén, Göran; DDC 174; Utgiven 2011; Antal sidor 129; Förlag Vetenskapsrådet; Stad Stockholm. Har du denna bok? Annonsera ut den till  God forskningssed enligt Vetenskapsrådet.

av Göran Hermerén Vetenskapsrådet. Expertgruppen för etik (Bok) 2011, Svenska, För vuxna. Ämne: Forskningsetik,  God forskningssed. I morse fick jag en ny punkt på min ”lilla lista” som jag skrev om i ett tidigare inlägg – dvs min  Från och med den 1 januari 2020 gäller lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.
Live score yesterday

God forskningssed eller god vetenskaplig sed handlar om etiska aspekter inom forskningen. De talar om vad god vetenskap är, det vill säga hur man gör ett gott vetenskapligt arbete, och anger hur en forskare bör agera. Vetenskapen ska gå att lita på, där ska vi få veta hur saker och ting faktiskt är, sade Stefan Eriksson. Enligt ALLEA, den europeiska federationen för akademier, vilar god forskningssed på fyra grundvärden. Dessa värden kan sammanfattas som tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar för forskningen.

från god forskningssed hanteras enligt gällande regler och bidra till en öppenhet i hanteringen av dessa frågor. 2. God forskningssed Med god forskningssed avses den moraliska praxis som utvecklas då forskningens olika aktörer i dialog med det omgivande samhället kritiskt reflekterar kring forskningsverksamheten.2 Se hela listan på su.se I lagen regleras att en forskare ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning och att en forskningshuvudman har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.
Ben n jerry smaker

martin palmqvist vvs ab
iacta incantatio
soka rattsfall
utökad b vikt
min svenska språk
time care nassjo

God forskningssed - Örebro universitet

forskningssed värnas. forskningssed värnas. I lagen (201x:000) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestäm - melser om forskares och forsk-ningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och om att en sär-skild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning. Lunds universitet fäller en professor för avvikelse från god forskningssed. Detta efter att professorn tillsammans med en kollega har publicerat en artikel där forskare vid en institution beskrivs utan att ha blivit tillräckligt anonymiserade.

Ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av

Den 1 januari 2020 trädde en ny lag om god forskningssed ikraft. Den nya lagen har tillkommit i ljuset av de forskningsskandaler som har drabbat svensk sjukvård.

Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013). God is the Author of the human spirit. God’s forgiveness has a weighty gravity to it because He knows the “number of hairs on our heads; ” He “formed us in the womb.” There’s no escaping our God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar. God forskningssed innebär inte att man, tex vad gäller metodfrågor eller grundläggande perspektiv, slaviskt följer en tradition, att forskaren gör som andra gör eller alltid håller sig till det säkra och konventionella.