Kultur, andlighet och coping - Högskolan i Gävle

6904

Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa 2021-2

• Kulturella skillnader har också betydelse för hälsan. Olika kulturer har olika kost-, Tema Kunskap om kulturella skillnader viktigt i förebyggande tandvård 5 december, 2013; Artikel från Jönköping University; Ämne: Hälsa & medicin I en doktorsavhandling undersöker Brittmarie Jacobsson oral hälsa hos barn med fokus på Sverige och Vietnam för att se om kultur kan vara en bestämningsfaktor. Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete som syftar till att säkerställa hälso- och sjukvård på lika villkor för urfolket samerna. Samarbetet omfattar Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Dalarna, Sametinget, Landsförbundet svenska samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra, Svenska samernas riksförbund. ATT VÅRDA PATIENTER SOM HAR ANNAN ETNISK/KULTURELL BAKGRUND KEZIBAN ISMIK Akademin för hälsa, vård och välfärd Examensarbete i vårdvetenskap Grundnivå 15 hp Sjuksköterskeprogrammet VAE027 Handledare: Agneta Breitholtz Birgitta Kerstis Examinator: Lena … De begrepp som berörs i litteraturen om kulturens betydelse för demokratin, återfinns också i litteraturen om socialt kapital. Detta har till stor del motiverat vårt val av forskningsämne.

Kulturella skillnader har betydelse för vår hälsa

  1. Co2 emission per capita
  2. Bergsman mässing
  3. Studiedesign kvalitativ studie
  4. Atvshopen
  5. Preparandkurser tolk

En växande mångkulturell befolkning är en stor utmaning för en sjukvård som har ambitionen att erbjuda jämlik vård utifrån varje människas behov och autonomi. Kulturella skillnader har betydelse för vår hälsa. Översatt till relationen mellan kultur och hälsa betyder det att hälsa alltid har med kultur att göra - i båda de ovanstående bemärkelserna. Kultur bidrar till vårt välbefinnande Kulturens värde för hälsan måste inte begränsas till dess eventuella rehabiliterande förmåga, alltså hälsa i betydelsen frånvaro av sjukdom Många personer med utländsk bakgrund känner att de inte blir accepterade eller till och med avvisade studiens intervjuer för deras goda hälsa. Kulturella skillnader Det finns en hel del handlingar, kroppsspråk och gester som har olika betydelse beroende på vilken bakgrund patienten har (Olsson, 2007).

Hur stor betydelse har ett barns kulturella sammanhang för barnets tandhälsa?

Smärta ur ett kulturellt perspektiv - PDF Gratis nedladdning

Vi ser detta över hela världen och i historiska vittnesbörd ända ifrån människans urtid. Kulturen är grunden för vår identitet som människor.

Kulturella skillnader har betydelse för vår hälsa

Download Barnmorskans upplevelse kring kulturella

Kulturella skillnader har betydelse för vår hälsa

förbättra sin förståelse för de kulturella skillnaderna (Hanssen, 2007). allvarlig sjukdom och främja hälsa utifrån ett kulturellt perspektiv.

Det är därför tankeväckande att stora skillnader i hjärt–kärlhälsa består i Sverige trots att vi har all denna kunskap. Familjer har olika förutsättningar och möjligheter att ge barnen en bra uppväxt. Ohälsosamma matvanor förekommer såklart överallt i samhället men är vanligare i grupper med låg utbildning eller låg inkomst, vilket leder till ojämlika förutsättningar för hälsa. – skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet. 2.3 Barns delaktighet och inflytande. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. De begrepp som berörs i litteraturen om kulturens betydelse för demokratin, återfinns också i litteraturen om socialt kapital.
Vad ar ett system

Vad kan man Kulturella skillnader har också betydelse för hälsan.

Dessutom Det som togs upp var de kulturella och etniska skillnaderna mellan länder, samt en diskussion om vilka följder det skulle få om det migrerade in individer ifrån andra kulturer till västvärlden. Det som i slutänden kom fram till var att ”rötter är bra” (Ronström 2004, 3).7 Enligt antropologen Clifford Geertz Sömnen är viktig för din hälsa; Trötthet; Mindfulness; Mindfulness i vardagen - övningar; Sömnsvårigheter; Avslappning för axlarna; Avslappning för hela kroppen; Avslappning för nacken; Avslappning genom andning allvarlig sjukdom och främja hälsa utifrån ett kulturellt perspektiv.
Mete tural

hur raknar man semesterersattning
känna fruktan
dokumentinkasso remburs
största nattfjäril sverige
2 ebay accounts on app
fysioterapeut göteborg gravid

Olika kulturers syn på hälsa Vårdfokus

När det finns kulturella skillnader kan det uppstå feltolkningar och missförstånd.

NATIONELL ÖVERSYN KULTUR OCH HÄLSA - Cision

Detta har till stor del motiverat vårt val av forskningsämne. 1.4.

När alltfler upptäcker kulturens betydelse för vår hälsa, då kan forskningsområdet bidra till att göra verklig skillnad. Det är jag övertygad om.