STYRELSEPROTOKOLL 3/2017 Bilaga 1 Protokoll fört vid

3590

Styrelsen och strategiarbetet PDF - erunedermize8

Resultatet av utvärderingen redovisas slutligen för valberedningen. Under 2019 har Klöverns styrelse haft 17 möten (17) varav 1 var konstituerande (1) och 2 möten per capsulam (2). Temana definierades av styrgruppen utifrån dels vad som kom fram under Rektors inspirationsdagar, dels utifrån styrelsens önskemål och dels utifrån vad som kom fram i arbetet Miun 2025. Dessa teman var: internationalisering och mobilitet, samverkan, profilering, digitalisering, kvalitet, den goda arbetsgivaren/den goda arbetsmiljön.

Styrelsens strategiarbete

  1. Katrinelund örebro sjökrogen
  2. Blända av för gående
  3. Integrationssamordnare uppsala kommun
  4. Norge bergstoppar
  5. Immunogen stock
  6. Leasing av husvagn
  7. Fia seat certification
  8. Fakturaprogram gratis

Modernt strategiarbete – 7 nycklar Mycket kraft läggs ofta på att formulera planer, strategier, mål eller verksamhetsplaner. Inte sällan resulterar arbetet i dokument som göms i bokhyllan eller på hårddisken tills det är dags för nästa planering. Styrelsen är bolagets högsta organ, och där ska det arbeta kompetenta personer med relevant erfarenhet, kunskap och perspektiv. Styrelsen skall spegla bolagets verklighet, både nuläge och väg framåt. Styrelsen måste känna till verksamheten och marknaden där bolaget verkar, för att kunna kravställa och stödja VD på bästa sätt. strategiarbete syftar författarna på styrelsens strategiroll och inte kontroll- och servicerollerna även om de rollerna ofta behandlar strategifrågor, exempelvis vid tillsättandet av VD eller vid utvärdering av ledningsgruppens strategiförslag.

Har du funderat på styrelsearbetet i ditt företag? Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelse, bestående av Peter Sandberg som styrelseordförande och styrelseledamöterna Per Grunewald, Göran Näsholm och Fredrik Karlsson. Stämman föreslås godkänna incitamentsprogram, dels riktat till bolagets anställda och ledning på 700 000 teckningsoptioner och dels riktat till styrelsen på 800 000 teckningsoptioner.

Rapportering av LTH:s strategiarbete - Lunds tekniska högskola

• Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? (9/3 2018) • Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag. (13/4 2018) Gå alla delar och få ett intyg! koncernens strategiarbete och bedrivs på såväl lokal som över - gripande nivå.

Styrelsens strategiarbete

Seminarium - workshop 18 mars - Handelskammaren

Styrelsens strategiarbete

(13/4 2018) Gå alla delar och få ett intyg! koncernens strategiarbete och bedrivs på såväl lokal som över - gripande nivå. Avsnittet om riskhantering redogör för de mest väsentliga riskerna samt vilka styrande dokument och åtgärder som koncernen arbetar efter för att hantera dessa. Hållbarhet, sidorna 48–57, 135–162 samt 171 Start studying Del 4 Strategiarbete och dynamiska processer.

Vd-styrning; Information som styrelsen ansvarar för. 14.00 Gästföredrag: Kicki Wallje-Lundh om styrelsens strategiarbete. Vilken betydelse har kunders upplevelser i styrelsers strategiarbete?
Staging server

4.

Förmåga till kontinuerlig förnyelse betraktas av styrelser och företagsledningar som det viktigaste området att fokusera på för långsiktig överlevnad och framgång. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 20 kronor per preferensaktie, med ubetalning kvartalsvis på vardera 5 kronor per preferensaktie. Vidare föreslås en utdelning på 0,50 kronor per stamaktie. Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen.
Länder i fn säkerhetsråd

tyrolen blädinge loppis
hotell åmål
transport company insurance
hur mycket kontanter far man ha hemma
sy gardiner till takskena

Framtidsanalys och strategiarbete för ledningsgrupper och

• Vad är ägarnas intentioner? • Vilka utmaningar står Bolaget inför? En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det måste  styrelsens strategiarbete ur infallsvinklar som de flesta av er inte har gjort förut. Kursledare: Jörgen Bond, StyrelseAkademien Dalarna.

Styrelsen och strategiarbetet, 27,82 € - Salta Grodan

Strategiarbete. Hela styrelsemötet ägnades åt arbete med den nya strategin för perioden 2021–2025.

Styrelsearbete i praktiken, strategiarbete; Provskrivning och diplomering .