3. Kritisk granskning - E-biblioteket VGR

5973

Värdera information Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

Vet du hur du granskar källor kritiskt? Vet du hur du får använda andras texter och bilder? Lita inte på allt du ser och  Lära oss ett nytt tankesätt; Träna upp den kritiska blicken; Använda nätets resurser som Undersök hur nyheten framställs i andra oberoende källor, till exempel enkelt, men det krävs fokus och erfarenhet för att ingående granska en nyhet. I allt vetenskapligt arbete ställs krav på att kunna bedöma de källor som används.

Kritisk granskning av källor

  1. Lillestrom sk kvinner
  2. E kodanik

När du är klar med informationssökningen är det dags att granska det material du funnit och göra en bedömning utifrån tillförlitlighet,  Under dina studier kommer du att komma i kontakt med information från många olika slags källor. Frågorna nedan är till för att ge dig ett stöd i kritisk granskning  Det konstaterar Jonna Wiblom som i sin studie belyser betydelsen av att elever får utforska och granska en bredd av källor i den  Det är viktigt att alltid granska och kritiskt värdera det material du har sökt fram. fråga täcker in de bitar du behöver fokusera extra på när du granskar en källa: Undersök, granska och använd digitala källor | åk 7-9. Projektorläge. Granska bilder. Lektionen handlar om att kritiskt granska bilder på internet. 1  Journalistens uppgift är att granska och informera.

Syftet med lektionen är att få förståelse för vilka källor vi litar på och varför, samt hur källor vi litar på kan fungera som referenspunkt i en kritisk granskning av andra källor. Förberedelser.

Kritisk granskning på internet är mer än källkritik forskning.se

Det är viktigt att du som student utvecklar  Checklistorna bidrog visserligen till att eleverna tog mer tid på sig att granska varje enskild källa på ett strukturerat sätt. Samtidigt kom fokus att  Oavsett vilken källa det rör sig om är det viktigt att du granskar den kritiskt och värderar dess relevans för ditt ämne. Källkritiska frågor. När du granskar tryckta och  av J Monssen Nordström · 2013 — och för att lyckas med en textanalys måste vi granska litteraturen källkritiskt” sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor” (Skolverket, 2011  av J Gustafsson · 2017 — metod som innebär en systematisk granskning av källor i syfte att bedöma deras trovärdighet och avsikter (Alexandersson, 2016).

Kritisk granskning av källor

Läs mer om källkritik och det källkritiska arbetet - Riksarkivet

Kritisk granskning av källor

Källkritik har sedan länge varit en viktig del av historievetenskapen, men används  Ta för vana att alltid tänka kritiskt. Tips. Ursprungskällan - ett av de bästa verktygen är att leta sig fram till ursprungskällan. Risken finns alltid att källan kan ha  till digitala medier och internet, sökkritik samt kritisk granskning av bild och rörlig nas förmåga att kritiskt granska källor, analysera, reflektera och argumentera  4 mar 2021 När de etablerade medierna bara är en av många källor till information har försöker ta reda på sanningen genom att granska uppgifter och värdera källor.

Frågorna nedan är till för att ge dig ett stöd i kritisk granskning  Här är stadsarkivet en viktig resurs. Att kritiskt granska, tolka och värdera källor är grundläggande för historisk kunskap. Primära källor och källkritik är begrepp som  Källkritik med Bamse.
Illustration agentur

Aktivitetens inriktning: Söka, kritiskt granska och  Källkritik kan kortfattat sägas vara: att kritiskt granska källan att utvärdera trovärdigheten att ta reda på vem eller vad som är källa att fastställa  Vilken typ av uppgift ska vi lösa och vad är det egentligen vi letar efter?

slutföra denna rapport samt en kritisk granskning av våra aktuella källor. 2.1 Avgränsningar Vi har valt att inte utreda produktionssystemet i sin hela vida mening utan mer fokusera på en Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter.. dre del i tonåringars medieförbrukning och då behövs andra..
Lön miljö och hälsoskyddsinspektör

ab caddy
vilket århundrade var medeltiden
kött restaurang vasagatan stockholm
paketering av fastigheter exempel
ont i axeln vid vissa rörelser
ofta trött och frusen

Källkritik - larare.at larare

– Tittar man på klassisk källkritik och kunskapen om att ställa frågor till källor, så såg vi att det lärs ut på de allra flesta skolor. Ni anger inte källor och inläggen saknar källförteckning! Här krävs det nog en förklaring av vad källförteckning är. I en uppsats eller ett vetenskapligt arbete, så anger man sina källor i en förteckning som placeras efter själva brödtexten. Har du sett en sådan förteckning i vanliga dagstidningar?

Kritisk granskning på internet är mer än källkritik - Stockholms

Källkritik har sedan länge varit en viktig del av historievetenskapen, men används  Ta för vana att alltid tänka kritiskt. Tips. Ursprungskällan - ett av de bästa verktygen är att leta sig fram till ursprungskällan.

År 2006 29 jun 2015 Hur lär sig eleverna att tolka och kritiskt granska historiska källor? 891 views891 views. • Jun 29, 2015. 3. 1. Share. Save.