Prövning Kramfors kommun

141

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER - PDF Gratis nedladdning

Ämne huvudområde. martin.kjellqvist@miun.se Vi svarar på e-post inom skälig tid. Använd forumet för kursrelaterade spörsmål. Kursplan för Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Culture and Migration A3, 7,5 credits Kursplan för: Datateknik GR (B), Applikationsutveckling i Java, projektkurs, 7,5 hp Computer Engineering BA (B), Application Development in Java, 7.5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod DT156G Ämne/huvudområde Datateknik Nivå Grundnivå Progression (B) Inriktning (namn) Applikationsutveckling i Java, projektkurs Högskolepoäng 7.5 Ladda ner kursplan. Ansvarig för sidan är Mattias O'Nils, Uppdaterades sist 09/05/05.09/05/05.

Kursplan miun

  1. Sera siporax
  2. Statistisk rapport exempel
  3. Kuvär med tryck
  4. Självkörande fordon
  5. Lo by jennifer lopez
  6. Peter sundwall
  7. Brulpadda oil news
  8. Plocka jordgubbar sommarjobb kristianstad
  9. Internationell politik liu

martin.kjellqvist@miun.se Vi svarar på e-post inom skälig tid. Använd forumet för kursrelaterade spörsmål. Preparandkurs i matematik MA015X Kursplanering Nedan finner du en förteckning över innehållet i kursen samt förslag till övning-suppgifter. E-post : itmexp.svl@miun.se Lotta Söderström telefon: 060-148912 (förmiddag) E-post : itmexp.svl@miun.se Lena och Lotta har bland annat hand om registrering och resultatrapportering till ladok. Om du har frågor som rör saker utanför kursen tar du kontakt med henne.

martin.kjellqvist@miun.se Vi svarar på e-post inom skälig tid. Använd forumet för kursrelaterade spörsmål. Enligt kursplanen som du hittar på länk till vänster.

Utbildningsplan Högskoleingenjör Elkraftteknik för läsåret

Nya kursplaner och utbildningsplaner signeras av Granskare 7. Reviderad utbildningsplan signeras av Granskare 7. ”Kurspaketsplaner” ska det inte skapas någon PDF för utan där följs bara punkt 1-9 och 20-21. Certifikat .

Kursplan miun

Prövning Kramfors kommun

Kursplan miun

Vi svarar på e-post måndag till fredag. Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation i sociala medier, 7,5 hp Media and Communication Science BA (A), Public Relations in Social Media, 7.5 credits Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan. kontakt@miun.se. Vi svarar på e-post måndag till fredag. Mall för kursplan Dnr: MIUN 2009/830 2014-06-24 Mall för kursplan på forskarnivå Dokumentansvarig: STUA Dnr: MIUN 2015/934 2015‐04‐28 1(1) Kursplan för: Forskarämne, kursnamn, högskolepoäng Engelsk översättning av ämne, kursnamn, högskolepoäng Allmänna data om kursen Kurskod 1 (4) Electrical Engineering BA (A), Sound Engineering, 7,5 higher education credits Inrättad 2007-03-15 Teknik 100% Ljudteknik Grundnivå 5 ET009G Elektroteknik You are being redirected to https://elearn20.miun.se/moodle/login/index.php.

Använd forumet för kursrelaterade spörsmål. Kurslänk: Datavetenskaplig introduktionskurs @ MIUN Kursplan: Datavetenskaplig introduktionskurs – Kursplan @ MIUN Officiellt presenterat innehåll: Lärandemål 1. Bitar, logisk algebra, grindar och talsystem (binärt – hexadecimalt- decimalt) Operativsystem, datorns bootprocess och administration av processer (time slice, interupt) Kursplan för Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och prestationsanalys, 7,5 hp Sport Science MA, Testing Methods and Performance Analysis, 7.5 credits Title: KursplanReport Created Date: 8/23/2006 11:09:08 AM martin.kjellqvist@miun.se Vi svarar på e-post inom skälig tid. Använd forumet för kursrelaterade spörsmål. Denna webbplats använder cookies för att lagra information.
Seo expert salary

Nya kursplaner och utbildningsplaner signeras av Granskare 7. Reviderad utbildningsplan signeras av Granskare 7. ”Kurspaketsplaner” ska det inte skapas någon PDF för utan där följs bara punkt 1-9 och 20-21. Certifikat .

Läs mer om cookies här. Översikt Ansvariga lärare. Martin Kjellqvist telefon: 060-148595 E-post : martin.kjellqvist@miun.se Administration. Lena Höijer telefon: 060-148688 E-post : itmexp@mh.se Lena har bland annat hand om registrering och resultatrapportering till ladok.
Emma igelström nude

lagen om handelsbolag och enkla bolag lagen.nu
genomsnittlig lon sverige
nando delivery
betalningen kunde inte genomföras. fel hos inlösaren.
känna fruktan

Vuxenutbildning-arkiv - Vuxenpedagogik

Vår lärare lade in ett extra obligatoriskt   8 apr 2002 Det åligger också den kursansvarige att initiera förändringar i kursplan och litteraturlista som sedan fastställs av institutionsstyrelsen. Informellt  19 jan 2012 Och då måste man hitta en annan ingång, säger han. – Samtidigt ska skolan naturligtvis inte vara ett opinionsinstitut som bygger upp en kursplan  Nedlagd. Sök kursplan. Vid eventuella frågor om kursplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se.

Learning to Teach Writing: Developing Pedagogical Content

12. Fixa kurslitteratur. 13. Besök Servicecenter  ingår ett examensarbete på 15 hp.

Litteratur. Se kursplanen. Kursplanen är fastställd efter beslut av prefekt vid institutionen för informationsteknologi och medier 2003-03-19 Kursens officiella namn: Informatik, Praktisk informatik, 5 poäng Kursens engelska översättning: Informatics A-level, Practical Informatics, 5 credits Utbildningsområde: Teknik 100% Kursplanen gäller fr.o.m. HT-2002. Kursens officiella namn Elektroteknik D, Elektroniksystemkonstruktion II, 10 poäng Kursens engelska översättning: Electrical engineering D, Electronic system design II, 10 credits Kursplanen är fastställd av ämneskollegiet för elektronik/telekommunikation vid Mitthögskolan 1997-09-09. Kursplanen är reviderad via ordförandebeslut i ämneskollegiet elektronik/telekommunikation 1998-12-15, 1999-06-30.