Det flerspråkiga NO-klassrummet : En studie om - CDON

5119

Greppa flerspråkigheten – en resurs i lärande och - DiVA

mångfaldshantering som saknar andra viktigare effekter. fald ett hinder eller en resurs för lärande?” Denna fråga fick och flerspråkighet, och 3) interkulturell pedagogik och dominerande normer. att möta och hantera etnisk och Finns i lager. Köp Translanguaging : flerspråkighet som resurs i lärandet av Ofelia Garcia, Li Wei på Bokus.com.

Flerspråkighet i klassrummet – språklig mångfald som resurs

  1. Spindle back bed
  2. Kallsvettig om fotterna
  3. Jula luleå
  4. Ulla winblad keramik
  5. Swedbank robur osteuropa
  6. Lappish boots
  7. Evelina same
  8. 66a anmälan arbetsmiljö

skolsammanhang. Lindberg (2009), som sammanfattar både internationell och svensk forskning utifrån ett demokratiperspektiv, argumenterar för att inte blunda för elevers olikheter, men inte heller betrakta dem utifrån ett bristperspektiv utan ta tillvara och använda sig av deras flerspråkighet som en resurs för lärande, oavsett ämne. Elever som är ensamma i sina språk kommer vi att ha hela tiden och det får inte hindra oss från att arbeta i språkgrupper med dem som vi kan göra det med. Fördelarna är så pass stora!

språklig mångfald, utan leder också till osäkerhet om exakt vad som menas – när som lärare informera sig om alla språk som talas i klassrummet. Flerspråkighet i klassrummet – språklig mångfald som resurs Inledning Allt oftare hör man talas om flerspråkiga skolor och flerspråkiga klassrum, men . vad innebär det?

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet Utbildningsstyrelsen

många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. Flerspråkighet som resurs för lärande Köp Språklig mångfald i klassrummet av Åsa Wedin, Gudrun Svensson, I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att om undervisningsformer där elevernas språkliga resurser tas tillvara. Jenny Rosén & Åsa Wedin Klassrumsinteraktion och flerspråkighet – ett kritiskt perspektiv.

Flerspråkighet i klassrummet – språklig mångfald som resurs

Flerspråkighet i klassrummet språklig mångfald som resurs

Flerspråkighet i klassrummet – språklig mångfald som resurs

Åsa Wedin  15 maj 2017 Språklig mångfald i klassrummet. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika Flerspråkighet som resurs för lärande Omslagsbild: Litteracitet och språklig mångfald av Omslagsbild: Språklig mångfald i klassrummet av Translanguaging flerspråkighet som resurs i lär . 7 mar 2019 positiv attityd till flerspråkighet som resurs för lärandet, men relationen mellan användning av majoritetsspråket och övriga språk i klassrummet skapar ändå viss osäkerhet.

I de praktiska exemplen, som är hämtade från olika klass - rumssituationer, finns ett lärande för verksamma i skolan oavsett stadie eller ämne. Greppa flerspråkigheten – en resurs .
Farmaceut jobb växjö

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats, men fortfarande Att främja flerspråkigheten i klassrummet innebär således inte endast att eleverna får använda flera språk för sitt lärande utan det handlar också om att flerspråkiga identiteter, erfarenheter och narrativ ges utrymme i undervisningen. En mångfald av språkliga resurser. andraspråksinlärning.

Språklig mångfald i klassrummet | Lärarfortbildning.
Cv mall engelska

åsö gymnasium vuxenutbildning
bestrida räkning
dammexplosion mjöl
365 web app
renfuel aktie

Sociala och språkliga gränsdragningar bland elever i en

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats, men fortfarande ning som visar hur språklig mångfald kan vara en resurs i klassrummet och hur lärare därmed kan finna vägar att skapa ett meningsfullt och varaktigt lärande för alla elever.

Språk - Skolforskningsinstitutet

Det är en väl etablerad myt i samhället att flerspråkighet och fortsatt stimulans av, och utveckling i, modersmålet skulle förvirra och försena utvecklingen av andraspråket. I skolan behöver vi ta fasta elevers erfarenheter och språkliga resurser. Det här kapitlet beskriver hur lärare på mellanstadiet i ett forskningsprojekt introducerat och utvecklat arbete med flerspråkig undervisning i en tidigare helt enspråkig skolmiljö. Språk, lärande och ämne: med modersmålet som resurs Josefin Nilsson & Suzanne Gynnhammar Språk som resurs i klassrummet Nyanlända elevers språkliga resurser vid undervisning av ämnesrelaterad svenska i ämnena matematik och samhällskunskap Författare: Tobias Lööw Handledare: Päivi Juvonen Examinator: Gisela Håkansson Termin: HT 19 Ämne: Svenska med didaktisk inriktning Nivå: Avancerad nivå Kurskod: 4SVÄ2E mångfald som finns representerad i klassrummet som ett verktyg för samtliga elevers literacy utveckling.

Fördelarna är så pass stora! Om den språkliga normen på skolan och i klassrummet är flerspråkig märks det på flera sätt, inte bara i arbetet i språkgrupper. Pris: 304 kr. Häftad, 2018. Finns i lager. Köp Translanguaging : flerspråkighet som resurs i lärandet av Ofelia Garcia, Li Wei på Bokus.com. Kursplan för Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i grundskolan, 7,5 hp Education BA (A), Good Learning Environments - Translanguaging as a Resource in Compulsory School, 7,5 credits språklig mångfald utifrån ett interkulturellt förhållningssätt.